Leden 2011

Tomas Chatterton

23. ledna 2011 v 20:06 | Rosalina z Yoricku |  Lidé, kteří mě inspirují
Narodil se 20.listopadu 1752 v Bristolu a zemřel 24. srpna 1770 v Londýně.
Byl anglický básník období preromatnismu.
Již jeho život je zajímavostí. Chatterton pocházel z rodiny chudého učitele hudebníka se zájmem o okultismus, zemřel záhy po Thomasově narození. Jeho strýc byl kostelníkem a hřbitov okolo něj se stal Thomasovým oblíbeným místem. Již jako malý chlapec byl svéhlavý a lhostejný k hrám ostatních dětí. Když měl stát modelem jednomu méně známému malíři, pověděl, "Namalujte mě jako anděla s křídly a píšťalou. Na ni pějte mé jméno po celém světě."
Miloval procházky po přírodě, ze které se vracel až pozdě večer, často plakal bez důvodu a nad knihami, které četl i psal dokázal strávit hodiny. Také rád zamknut v malém podkrovním pokoji, který měl jako svou pracovnu s knihami a pergameny ochraňoval svůj svět - psaní a kreslení. Jako dítě žil v myšlení jako hrdinové jeho děl z 15. století. Již od raného dětství se věnoval studiu staré literatury i vlastní tvorbě a v místních novinách (Felix Farley Bristol věštníku) publikoval od svých jedenácti let. Svá první slova čítal z Bible a starých hudebních spisů uvnitř kostela. Záhy zabýval se studiem staré literatury, tak že si osvojil úplně ráz mluvy středověké a vžil se do ducha a způsobu starých tak, že napsal řadu balad, které docela dýchaly středověkem. Pod jménem Thomase Rowleyho, fiktivního mnicha z 15. století, zveřejňoval svá falza středověké literatury, jimiž oklamal i znalce tak, že dlouho platila za pravé originály.
V dubnu roku 1770 se Chatterton vydal do Londýna, aby se živil literaturou. Řada bolestných zklamání, nepochopení ze strany vynikajících současníků, osobní nouze a obava ze smrti hladem jej dovedly k tomu, že v sedmnácti letech spáchal sebevraždu arsenikem.
Po smrti začal být pro živé vcítění se do středověkého myšlení a především zvláštní, citlivou a ponurou středověkou obraznost básní pokládán za génia a stal se jedním ze vzorů anglického preromantismu. I tato posmrtná sláva ale brzy opadla.
Dílo:
Resignace
Žalozpěv minstrelův
Do češtiny přeložil ukázky z jeho díla Jaroslav Vrchlický ve své knize Moderní básníci angličtí z roku 1898.

Život je pouhým mávnutím křídel

23. ledna 2011 v 16:25 | Rosalina z Yoricku |  Nad šálkem čaje
Život je pouhým mávnutím křídel
vybledlých motýlů
z výstavních skříní.
Snad těla bezejmen dají nám pochopit,
ač ne nožem prokláti,
my nejsme jiní.
jjjjjjjjj

Mému milému :)

17. ledna 2011 v 13:16 | Rosalina z Yoricku |  Nad šálkem čaje

Jen na chvilku býti paprskem luny,
pohladit tváře všech vyhaslých hvězd,
osvítit poutníkům ztracené cesty.

Jak na chvilku býti paprskem luny?
Držet tě v náručí vždy, když tě tvé kroky
bloudíce zavedou pod závoje hvězd.

Proč však jen býti paprskem luny?
Vždyť jen její tvář uzříme na nebi
když spolu chceme s hvězdami tančit.

Snad vím, co je býti paprskem luny.
Být s tebou ve snech a jimi jen žít.
Snad jednou spolu
odletíme do nebes…

Jen na chvilku býti paprskem luny…
jjj

Moje "kresby"

14. ledna 2011 v 22:22 | Rosalina z Yoricku |  Nad šálkem čaje
kkk
jjj
jablko
kaolička
miska
most
svícen
koule
svícen