Prosinec 2008

Pre - Raphaelit

21. prosince 2008 v 23:45 Andělé

Archanděl Uriel

14. prosince 2008 v 3:25 | www.atarot.estranky.cz |  Andělé
Ohnivý bůh a anděl zkázy

Uriel je jedním z nejmocnějších a nejimpozantnějších andělských postav. Jako anděl přítomnosti dokáže odrážet nepředstavitelnou zář Trůnu. Jeho znakem je blesk a právě on jako anděl zkázy byl poslán, aby varoval Noema před hrozící povodní.

V Miltonově Ztraceném ráji je popisován jako anděl s nejpronikavějšíma očima. Převlek satana, který ho přemluví, aby mu prozradil cestu na Zem a pak do Rajské zahrady, však neprohlédne. Navzdory tomuto poklesku má Uriel pověst nepřekonatelné síly a autority. V Sibyliných proroctvích drží klíče od pekla a v soudný den má jeho brány otevřít. Může být hrozným andělem odplaty, který trestá hříšníky, ale je také spolehlivým průvodcem lidstva a tlumočník boží pravdy.

Asociace a symbolika

Jako anděl severu vládne Uriel zemskému živlu a zimě. Jeho planetou je Uran, s nímž ho pojí elektřina a náhlé činy. Poskytuje záblesky inspirace vhledu. Je andělem jedenácté hodiny a může být vzýván, aby ve chvílích velkých krizí zasáhl. Vládne sobotě (S Kassielem) a znamení Vodnáře. Je mu zasvěcen křišťál jako "zmrzlé světlo" a přenašeč elektrické energie.

Někdy bývá zobrazován s knihou a svitkem, symbolizujícími Božími zákony. Jako svatý Uriel mívá nastavenou dlaň, na níž je plamen. Uriel má dále titul anděla věštby, anděla pokání, anděla hromu a blesku, anděla hrůzy, světla Boha a anděla kabaly. Může být spatřován jako velká postava neuvěřitelného jasu obklopená duhovou svatozáří, z jejíž křišťálové koruny šlehají blesky. Má přísnou tvář a jeho elektrizující modré oči proniknou vším.Archanděl Rafael

14. prosince 2008 v 3:23 | http://www.atarot.estranky.cz |  Andělé
Božský lékař a veselý společník

Anděl léčení, vědění a poznání, archanděl Rafael, je jedním ze tří andělů, o nichž se zmiňuje Bible. Kromě něj tam stojí zmínka o archandělu Michaelovi a Gabrielovi. Rafael se prvně objevuje v apokryfní Knize o Tobiášovi, kde v převlečení za poutníka ukazuje Tobiášovi, jak připravit různé části velké ryby, aby mu pomohl zbavit se démona Asmodea. Pak mu vysvětluje, jak použít žlučník této ryby k vyléčení zraku Tobiášova otce. Tento příběh je nejhezčím popisem ukázky, jak archanděl Rafael učí léčitelskému umění.

Další známý příběh o Rafaelovi vypráví, jak ho Bůh poslal s prstenem na pomoc králi Šalamounovi se stavbou chrámu. Na prstenu byla pečeť s pentagramem se silou spoutat démony. Jako "Šalamounova pečeť" je jedním z nejdůležitějších nástrojů ceremoniální magie a je základem pro důležitou andělskou invokaci, známou jako Rituál pentagramu. Pentagram je jedním z nejstarších lékařských symbolů a lékárníci v Evropě jej až donedávna používali jako ochrannou známku.

Asociace a symbolika

Rafael stojí na východě a vládne vzdušnému živlu. Jeho dnem je středa, den Merkura (ve francouzštině mercredi), a je úzce spjat s planetou Merkur, kdysi ztělesňovanou antickým bohem Merkurem.

Egyptský Hermés Trismegistos neboli Thovt přinesl lidstvu posvátná umění, mezi něž patří například geometrie a alchymie. Správné využití těchto "hermetických" věd je v léčení rozkolů mezi lidstvem a nebesy. Tato transformace byla cílem alchymistů, kteří vzývali Merkura, jak jej nazývali, aby jim pomáhal.

Jméno Rafael znamená "zářící léčitel" a Rafael jako Merkur nám pomáhá léčit se a ukazuje nám, jak využít znalostí k dosažení království nebeského. Má také velký smysl pro humor a je úžasným průvodcem a společníkem na cestě životem. Jako takový je často zobrazován v podobě poutníka s kloboukem, který v jedné ruce drží saduceus a v druhé lahvičku s lékem. Rafael je vládcem ctností a má prý křídla na spáncích, ramenou a jako Hermés/Merkur i na kotnících. Jeho barvy jsou barvami úsvitu: žlutá, oranžová a bledě modrá.

Archanděl Gabriel

14. prosince 2008 v 3:20 | http://www.atarot.estranky.cz/clanky/andelska-magie/archandele |  Andělé
Anděl zvěstování, vzkříšení, milosrdenství a smrti

O archandělu Gabrielovi jako o největším andělském poslu je zmínka v Novém zákonu, kde se píše o dvou archandělech: o něm a o Michaelovi. Jméno Gabriel je odvozeno od slova gibor s koncovkou el, což znamená Boží síla. Gabriel je andělem zvěstování, který oznámil Panně Marii, že porodí Božího syna, a Zacharijášovi, že jeho žena Alžběta porodí Jana Křtitele. Proto je Gabriel andělem porodů a naděje, jež bývá tradičně vzýván ženami, které touží počít dítě, a má zvláštní úlohy ohledně porodů a při provádění duší devíti měsíci těhotenství. Rozštěp mezi nosem a horním rtem je prý Gabrielovo znamení, kde se dotkl dítěte, aby ho nabádal k mlčenlivosti o posvátných zákonech. Při cestách do temnoty v průběhu smrti přichází také Gabriel, aby pomáhal duším dostat se do jejich zaslouženého cíle. Často bývá zobrazován, jak troubí na trubku, neboť je andělem oznamujícím konec času a zvěstujícím poslední soud.

Také Islám uctívá Gabriela (v arabštině se nazývá Džibríl) jako velkého posla páně. Nadiktoval prý nevzdělanému arabskému obchodníku Muhammadovi Korán. Zjevil se mu zářivě bílém světle a zeptal se ho: "Spáči, jak dlouho hodláš spát?"

Asociace a symbolika

V dávném židovském učení byl archanděl Gabriel ženského pohlaví, a to v nebeské hierarchii jako jediný. My samozřejmě víme, že andělé nejsou žádného pohlaví, i když co se polarity týče, někteří se přiklánějí k té či oné. Gabriel určitě inklinuje k polaritě ženské, což dokazuje mnoho jeho atributů.
Gabriel stojí na západě, který bývá spojován s ženským živlem vody. Jako planetární anděl vládne Gabriel pondělí, dnu Luny a znamení Raka, jemuž vládne právě Luna. Luna jako choť Slunce je ze všech nebeských těles neženštější. Její cyklus vládne menstruačnímu cyklu u žen, přílivu a odlivu a pulsaci vitální energie, která krouží kolem Země.

Mezi Gabrielovy barvy patří lunárně stříbrná a zářivě bílá. Nejlépe je obracet se na něj v období novoluní nebo úplňku, ale jeho láska, síla a krása se oráží v Luně vždy, když na ni pohlédnete.


Archanděl Michael

14. prosince 2008 v 3:16 | http://www.atarot.estranky.cz/clanky/andelska-magie/archandele |  Andělé
Ohnivý princ světla a bojovný zastánce lidstva

Michael je patrně nejznámější ze všech andělů. Jako o archandělovi jsou o něm zmínky ve Starém a Novém zákonu i v Koránu. Jeho jméno znamená "Kdo je jako Bůh", neboli dokonalý odraz božského světla. Je princem světla, vede síly dobra proti silám temnoty. Michael zachránil Daniela z jámy lvové a podle křesťanské tradice klade odpor Satanovi tím, že v okamžiku smrti navštíví každou duši a nabídne jí vykoupení. Muslimské učení ho popisuje s křídly barvy šafránu, na nichž jsou miliony tváří s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo.

Michael je vítězem nad drakem. Jako nejbojovnější z archandělů se zjevuje v bitvách. Jeho nejimpozantnější zjevení bylo za první světové války u Mons, kdy zjevně silnější německá armáda byla náhle nevysvětlitelně poražena. Němečtí zajatci bitvy popisovali, jak se nad spojeneckými liniemi vznášela přízračná armáda vedená oslnivou postavou na bílém koni.
Asociace a symbolika

V alchymistické terminologii představuje Michael zlatého lva, transmutovanou a dokonalou energii základního prvotního draka. Je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů na vrcholcích kopců v Evropě. Termín saint odráží ambivalenci ohledně andělů v křesťanské tradici.

Michael je strážným andělem římskokatolické církve a Izraele. V umění bývá zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zeleném, bílém nebo zářivém brnění. Jako přemožitel draka mu stojí na krku a v ruce třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a božské spravedlnosti drží v ruce váhy. Jako archanděl jihu představuje ohnivý živel a léto. Nejlépe si ho lze představit v ohnivých odstínech červené barvy.


Můj minulý život

14. prosince 2008 v 3:00 | http://www.oslikuv.net/minulezivoty/hledej.php |  Ze snů Eleonory
Pro ženu narozenou : 24.2. 1993

Narodila jste se v roce 750 jako žena někde na území dnešního Srbska nebo Chorvatska, kde jste pracovala jako muzikant, básník, tanečník, zpěvák nebo herec. Byla jste zdravě myslící, praktickou osobností, přestože jste málo pozornosti věnovala tomu, co jste nemohla vidět, cítit a slyšet. Svou obětavostí jste celý život pomáhala slabým.


Její poslání v tomto životě :
Potlačte v sobě žárlivost a zaujatost, a o totéž se potom pokuste i u těch, kdo si Vás zvolí za vůdce. Měla byste vědět, že ze strachu a sebelítosti se rodí slabost.

Vánoční pranostiky

13. prosince 2008 v 1:56 | e-horoskopy.cz
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaký prosinec, takové jaro.
Studený prosinec - brzké jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

01.12. Na sv. Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři měsíce trvati.

01.12. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.

03.12. O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.

04.12. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.

04.12. Po svaté Baruši střez nosu i uší!

04.12. Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.

04.12. Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.

04.12. Na svatou Barboru saně do dvoru.

04.12. Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.

06.12. Svatý Mikuláš splachuje břehy.

06.12. Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.

06.12. O sv. Mikuláši snížek často práší.

06.12. Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.

06.12. Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.

06.12. Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.

13.12. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

13.12. Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.

13.12. Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)

13.12. Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.

16.12. O svaté Albíně schovej se do síně.

16.12. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.

17.12. O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.

21.12. O svatém Tomáši meluzína straší.

23.12. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.

24.12. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.

24.12. Na Adama, Evu čekej oblevu.

24.12. Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.

24.12. Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.

24.12. Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.

24.12. Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.

24.12. Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu.

24.12. Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.

24.12. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.

24.12. Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.

24.12. Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.

24.12. Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.

24.12. Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.

24.12. Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.

24.12. Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.

24.12. Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.

24.12. Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.

25.12. Do vánoc není ani hladu, ani zimy.

25.12. Lepší vánoce třeskuté než tekuté.

25.12. Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.

25.12. Levné povětří okolo vánoc přepovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.

25.12. Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.

25.12. Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.

25.12. Nedej Bůh teplých vánoc a pošmourného svatého Jiří!

25.12. Vánoce - vánice.

25.12. Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.

25.12. Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.

25.12. Zelené (černé) vánoce - bílá Velkonoc.

25.12. Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.

25.12. Zelené vánoce - bílé Velikonoce.

25.12. Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.

25.12. Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.

25.12. Jasné vánoce - hojnost vína a ovoce.

25.12. O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.

25.12. Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.

25.12. Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.

25.12. Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.

25.12. Tmavé vánoce - světlé stodoly.

25.12. Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.

25.12. Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!

25.12. Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.

25.12. Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.

25.12. Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.

25.12. Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.

25.12. V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.

25.12. Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.

25.12. V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.

25.12. Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.

25.12. Na Boží narození o bleší převalení.

26.12. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.

26.12. Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.

26.12. Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.

26.12. Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.

26.12. Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.

26.12. Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.

26.12. Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.

28.12. Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.

28.12. Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.

28.12. Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.

28.12. Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti.

28.12. Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.

28.12. Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.

28.12. O Mláďátkách den se omlazuje.

31.12. O Silvestru papeži snížek si již poleží.

31.12. Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

31.12. Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.

31.12. Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.

31.12. Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.

The Creche Pictures, Images and Photos

Chrotta houslová

10. prosince 2008 v 0:40 | www.anton-instruments.com/ |  O pár tónech...

Původně nástroj keltských pěvců,později až do 19.stol. smyčcový nástroj anglických a irských venkovanů. Typ, který nabízíme je modifikace původního tvaru. Specifické tělo a kobylka dávají tomuto nástroji charakteristickou barvu tónu, která se využívá především v muzikoterapii. Tímto nástrojem lze taktéž obohatit insrumentáře souborů, zabívajících se starou hudbou.

Technické údaje: Ladění - houslové , 4 struny
Zadní deska,luby krk a kobylka - masívní javor
Přední ozvučnice - smrk
Garnitura - palisandr

Trumšajt

10. prosince 2008 v 0:32 | www.anton-instruments.com |  O pár tónech...

Santur

10. prosince 2008 v 0:30 | www.anton-instruments.com |  O pár tónech...

Rebek

10. prosince 2008 v 0:29 | www.anton-instruments.com |  O pár tónech...

Gotický žaltář

10. prosince 2008 v 0:26 | www.anton-instruments.com |  O pár tónech...

Renesanční Fidula

10. prosince 2008 v 0:23 | www.anton-instruments.com |  O pár tónech...