Srpen 2008

Masky

31. srpna 2008 v 1:47 Gothic
Berengere

30. srpna 2008 v 0:13 Gothic

Gothic tarrot

29. srpna 2008 v 23:55 Gothic

Elvire Elf

29. srpna 2008 v 23:46 Gothic

Mandragora lékařská

27. srpna 2008 v 18:00 Wicca
Vědecké
  • Mandragora officinalis
  • Mandragora officinarum

České

  • pokřín obecný

Botanický popis

I když je známo šest druhů mandragory od Středomoří až po Himaláje (jde o byliny vytrvalé), nejznámější zůstává Mandragora officinarum L., pokřín obecný. Tvoří trsy přízemních listů, které jsou podobné řepě cukrovce a nafialovělé nebo zelenavě bílé květy na dlouhých stopkách. Dlouhý, řepovitě vřetenovitý kořen se často dělí na dvě větve a tím i s postranními kořeny trochu připomínají lidskou postavu. Může mít délku i přes jeden metr a stáří i kolem padesáti let.
Plody mandragory
Chemie a farmakologie
Kořen mandragory byl od starověku zázračným léčivem a přiřezáním byl upravován na figurky (Alraunmännchen, Erdmännchen, Erdweibchen), které zvláště v Orientu měly důležitou úlohu v pověrách a magii jako amulety. Žádná jiná magická rostlina se s ní nemůže srovnávat. Mandragora sloužila jako účinný halucinogen v čarodějných nápojích v temných dnech středověku (odtud snad německý název Hexenkraut = čarovné zelí).
Tehdy se ve Střední Evropě pěstovala a věřilo se, že může růst pouze pod šibenicí, kde ukápla moč či semeno oběšence. Mezi její účinné složky patří tropanové alkaloidy (v rostlině jich je asi 0,4%) hyoscyamin, skopolamin, atropin (tyto tři složky přibližně v poměru 18:2,5:1), nor-hyoscyamin a cuscohygrin (dříve nazývaný mandragorin).
Halucinogenní účinky vyvolává zjevně skopolamin (opojení, po kterém následuje narkóza s halucinacemi v přechodném stavu mezi bděním a spánkem). Tyto alkaloidy se nalézají v celé rostlině, ale jejich největší koncentrace je v semenech a v kořenu. I když stejné alkaloidy obsahují i další tajemné rostliny - rulík zlomocný, blín černý či durman obecný - není psychoaktivnější nežli tyto a některé další lilkovité druhy. Skopolamin a hyoscyamin mohou být použity jak jako léky, tak i jako jedy.
Jedovaté tropanové alkaloidy z této rostliny vyvolávají klasickou anticholinergní otravu. Symptomy se obvykle objeví za 30-60 minut po požití a mohou trvat 24-48 hodin, neboť tropanové alkaloidy prodlužují vyprázdnění a absorpci zažívacího traktu. Má se za to, že skopolamin, působící jako antagonista jak na periferální, tak i na centrální muskarinové receptory, je hlavní látkou způsobující toxické účinky těchto rostlin.
Tropanové alkaloidy se nalézají ve všech částech rostliny s jejich nejvyšší koncentrací v kořenech a semenech (ta jsou v plodech rostliny). Atropin je artefakt vznikající racemizací l-hyoscyaminu při jeho čištění. Množství každého alkaloidu v rostlině závisí na varietě rostliny, roční době, místě růstu a části rostliny. Již v množství 0,1 mg ze semen může způsobit smrt jako následek zástavy srdečního rytmu.
Rukopis ze 7 stol.
Ve farmaceutickém průmyslu jsou sloučeniny mandragory základem léčivé látky etoposidů, účinných cytostatik, tedy látek používaných na potlačení nádorového bujení. Jako u všech cytostatik však tochází k působení i na nepozměněné buňky.
Květ mandragory

Život

26. srpna 2008 v 2:12 Citáty
Život je jako hra: Nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale jak dobře bylo zahráno. -L.A. SENECA

Satira

26. srpna 2008 v 2:09 Citáty
Satira je zrcadlo, ve kterém moudrý vidí sebe a hloupý souseda. -V. RICHTER

Čas

26. srpna 2008 v 2:05 Citáty
Šťastný je, kdo je ochoten rozdávat svůj čas, i když žádný nemá.-- Šťastný je, kdo čeká tak dlouho, aby si mohl přivonět k fialce, až odletí motýl, který na ní odpočívá.
-A. L. Balling

Šalamounova přísloví

26. srpna 2008 v 2:01 Citáty
Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství.
Nekalý zisk ničemu neprospěje, poctivost zachraňuje před smrtí.
Hospodin nenechá poctivého lačnět, rozmary darebáků ale zavrhne.
Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinesou bohatství.

Pole, vinice...

26. srpna 2008 v 1:58 Citáty
Sláva , již verši sis získal , bude navěky žít. -Ovidius
Koho se bojí toho nenávidí, koho nenávidí , tomu přejí smrt. -Ennius
Učený má své bohatství vždy v sobě. -Phaedrus
Pravda plodí nenávist. -Ausonius
Zvládni svou práci venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš stavět dům.
Jednou jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice ztřeštěnce-všechno bylo zarostlé trním, všechno pokrývaly kopřivy, kamenná zídka celá zbořená!
Neodírej chudáka-je přece chudák, u soudu neutlačuj ubohé. Sám Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těm, kdo vydírají je!
Neposunuj starodávné meze, které vytyčili tvoji otcové.

Bolest

26. srpna 2008 v 1:53 Citáty
Nic není tak nesnadné jako najít vhodná slova pro velkou bolest. -Lucius Annaeus Seneca
Kde není bolest, nic se nenarodí. -Indiánské přísloví
V bolesti není nic bolestnějšího než to, potlačuje-li se její projev. Slzy, jež polykáme, jsou mnohem trpčí těch, které proléváme. -Marcus Tullius Cicero
Největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě. -Euripidés
Bolest nutí člověka plakat, láska mluvit. -Turecká přísloví
Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí. -Publilius
Strasti z vlastní vůle nejvíc bolí. -Sofoklés

Duše

26. srpna 2008 v 1:50 Citáty
"Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnější duše. Ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami."
Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný.
Goethe Johann Wolfgang von
Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí.
Nietzsche Friedrich
,,Pouze díky slunci existuje stín,nikdy ne naopak!´´
Štěstí čeká v dáli. Samotné sny nestačí, je potřeba odhodlání pro jeho získání.
Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. -Ludwig van Beethoven
Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce. -Jiří Mahen
Hudba je jedním z nejlepších prostředků k probuzení citů. -Christoph Willibald Gluck
Hudba není obrazem zjevu, nýbrž podává srdce věcí, nejvnitřnější jádro. -Marie de Rabutin Chantal de Sévigné

Lepší shořet...

26. srpna 2008 v 1:34 Citáty
Lepší shořet než vyhasnout.
Sedmkrát upadneš, osmkrát vstaň.
Život je dar a darovanému koni na zuby nekoukej.
Můžeš mít hlavu v oblacích a přitom cítit písek pod nohama.
Život je spánek, jehož snem je láska.
Ve snu se ocitáme ve světě, který je jen náš, ať už se vznášíme na oblacích nebo se topíme v nejhlubším oceánu.
Štěstí lze najít i v té nejtemnější době, pokud nezapomeneme, že je světlo.
Nadějě umírá poslední.
Nejsmutnější slovo na světě je kdyby.
Když jsem se ocitl úplně na dně, uslyšel jsem klepání zezdola.
Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.

Naučil jsem se...

26. srpna 2008 v 1:26 Citáty
Naučil jsem se . . .

...že nejlepší učebna života je minulost staršího člověka, než jsem já...

naučil jsem se... že když jsi zamilovaný, je to na tobě vidět...

naučil jsem se... že stačí aby jeden člověk řekl: "Cítím se s Tebou dobře",
abych se cítil dobře...

naučil jsem se... že mít dítě usínající v náruči je tím nejkřehčím krásným pocitem na světě...

naučil jsem se... že být přátelský a laskavý je více než mít pravdu...

naučil jsem se... že nikdy nemůžeš odmítnout dárek od dítěte...

naučil jsem se... že vždy jestě zbývá možnost pomodlit se za někoho,
když už nemám sílu mu pomoci jiným způsobem...

naučil jsem se... že nezáleží jak váženým jsi v životě. Každý potřebuje přítele,
který s ním dokáže dělat i hlouposti...

naučil jsem se... že všichni někdy potřebují držet v dlani něčí ruku a srdce,
které jim rozumí...

naučil jsem se... že malá procházka s mým otcem kolem bloku za letního večera,
když jsem byl malý, učinila velké zázraky v okamžiku, kdy jsem dospěl...

naučil jsem se... že život je jak role toaletního papíru, dostaneš se dříve ke konci,
čím rychleji se odvíjí...

naučil jsem se... že bychom měli být rádi, když nám Bůh nedává vše oč ho žádáme...

naučil jsem se... že peníze nedělají postavení mezi lidmi...

naučil jsem se... že právě malé, denní, události dělají život velkolepým...

naučil jsem se... že pod tvrdou schránkou každé osobnosti se skrývá někdo,
kdo potřebuje být oceněn a milován...

naučil jsem se... že Pán neučinil vše v jeden den, což mě nutí k zamyšlení,
jestli já bych měl...

naučil jsem se... že ignorování skutečnosti nemění skutečnost jako takovou...

naučil jsem se... že když plánuji jít společnou cestou s někým,
dávám mu současně možnost, aby mi ubližoval...

naučil jsem se... že láska, ne čas, zhojí všechny rány...

naučil jsem se... že nejlehčí cesta vyrůst jako osobnost je obklopit se lidmi chytřejšími
než jsem já...

naučil jsem se... že každý, koho potkáš, si zaslouží být pozdraven s usměvem...

naučil jsem se... že není nic sladšího než spánek s vlastními dětmi a cítit jejich dech na tváři...

naučil jsem se... že nikdo není dokonalý, dokud se do něj nezamiluješ...

naučil jsem se... že jestliže jsi naplněn trpkostí, štěstí zakotví někde jinde...

naučil jsem se... že bych si přál říci ještě jednou otci jak ho mám rád,
předtím než odešel...

naučil jsem se... že každý by měl svoje slova udržovat jemná a něžná,
protože zítra se k němu mohou vrátit...

naučil jsem se... že úsměv je nejlevnější způsob jak zlepšit svůj vzhled...

naučil jsem se... že si nemohu vybrat jak se cítím, ale mohu si vybrat co s tím udělám...

naučil jsem se... že když můj nově narozený vnuk svírá můj prst v jeho malé pěsti,
jsem zblázněný do života...

naučil jsem se... že každý by chtěl žít na vrcholu, ale všechno štěstí a růst
se uskutečňuje při cestě tam...

naučil jsem se... že nejlepší je dávat rady jen ve dvou případech:
pokud jsi o ni požádán, nebo při nebezpečí ohrožení života...

naučil jsem se... že čím méně času musím strávit prací,
tím více věcí udělám...

naučil jsem se... že život je tvrdý...ale já jsem tvrdší...

...a nakonec, že šance...nejsou nikdy ztraceny...