Leden 2008

Omnia mors aequat...

30. ledna 2008 v 21:11 Citáty
"Nic není ztraceno, až na naději."

"Život je něco co tě nebaví,tak proč to neukončíš?!"
..Proč si nalhávát,že zítra bude líp?! Pokaždé,když se ráno vzbudím,je DNES...´´
Kdyby měli všichni mí přátelé skočit z mostu,neskočila bych s nimi....Čekala bych na dně,abych je chytila!!!
Je mnoho míst kde můžete potkat spoustu lidí, ale pouze na jednom se jednou setkáme úplně všichni.
Když se narodíš,všichni kolem tebe se smějí a ty pláčeš,žij tak,aby až budeš umírat všichni kolem tebe plakali a ty se smál.

Sebevražda

30. ledna 2008 v 21:10 Citáty
"Nic není takové jaké se to zdá být,
nic se nezdá být takové, jaké to je.
Všechno je totiž ještě mnohem horší."

"Jen doufám, že všechny ty řeči o
posmrtném životě nejsou pravda.
Projít tím vším znovu - to bych už nevydržel."

"Sebevražda je jediná přiměřená
sebeobrana před životem."


Deprese

30. ledna 2008 v 21:08 Citáty
"Jestliže se dva hádají, má pravdu vždy
ten silnější"

"Deprese - absolutní soustředění bolesti,
strachu a beznaděje."

"Kdybych mohl Bohu položit jedinou otázku,
zeptal bych se: Proč já? Proč zrovna já?"

"Kdyby samochvála smrděla,
nedalo by se na Zemi dýchat."

Pravda a lež

30. ledna 2008 v 21:07 Citáty
"Láska?
Nic než chemie."

"Pravda je útěchou pro hlupáky,
lež je zbraní silných."

"Jestliže nemáme osud, co tedy máme?"

"Na řeči mě fascinuje to množství výrazů pro věci, které neexistují.
Třeba: pravda, svoboda, spravedlnost..."

Utíkám...

30. ledna 2008 v 21:04 Citáty
"Naučil jsem se sice jak se schovat před ostatními,
ale pochybuji, že kdy zjistím,
jak se ukrýt sám před sebou."

"Spousta lidí si myslí, že smrt je to
nejhorší co je může potkat, ale to je omyl.
Ještě můžete zůstat naživu."

Kamarád

30. ledna 2008 v 21:02 Citáty
"Kamarád je někdo, komu se můžete
svěřit se svými problémy.
Přítel je někdo, komu se můžete svěřit se
všemi svými problémy.
Smrt je něco, co vaše problémy vyřeší."

Nevěř nikomu...

30. ledna 2008 v 21:00 Citáty
"Život je dlouhá řada po sobě jdoucích
nenapravitelných chyb."

"Nevěř nikomu.
Nejmíň sám sobě."

"Užívej dne - možná je tvůj poslední."

"Hřbitovy jsou plné lidí,
kteří si mysleli, že jsou nenahraditelní"
Magie živlů

18. ledna 2008 v 19:01 Živly
Magie živlů se zakládá na představě o existenci čtyř živlů, které prostupují materiálním vesmírem. Tyto elementy jsou často pokládány za základ veškerého fyzického stvoření...
Magie živlů se zakládá na představě o existenci čtyř živlů, které prostupují materiálním vesmírem. Tyto elementy jsou často pokládány za základ veškerého fyzického stvoření.
Nejsou to žádné božstva, ale prazákladní síly nefyzického světa, čili vesmíru.


Dokážeme-li harmonicky spolupracovat s těmito čtyřmi živly, můžeme tyto živelné síly přimět, aby působily k našemu prospěchu. Magii živlů lze tedy označit za druh praktické magie, založené na schopnosti komunikovat se čtyřmi živelnými prasilami.

Tyto čtyři základní živly jsou spirituálními ekvivalenty fyzické hmoty Země, Vody, Ohně a Vzduchu. Často jsou zobrazeny jako symboly, např. na tarotech, ale i jiných kartách, oltářích, knihách, či jako rytiny na zdech.


V různých systémech rituální magie můžeme vidět snahu o mistrovské ovládnutí těchto živlů. Často jsou součástí iniciací a zasvěcení osob, které postupují magickou cestou. Také z lidských dlaní se dá rozpoznat, má-li dotyčná osoba již zmíněné schopnosti. Nic nikomu ale samo nespadne do klína a vždy se musíme velmi snažit a pracovat na sobě.
Tyto osoby by měly být schopny s pomocí čtyř živlů praktikovat magii, která se projeví ve fyzickém světě. Je nutno podotknout, že někteří lidé mají k praktikování úspěšné magii živlů přirozené sklony více rozvinuty, než jiní. Cítí, že jsou jiní a daří se jim ihned a jejich úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat. S takovými předpoklady jsou skvělými mágy, ovšem za předpokladu, že o svých schopnostech ví a rozvíjí je.

Forma oktagonu vypovídá, že ženská podstata je tělesnost a mysl mužská podstata.

Energie živlů jsou přítomny ve veškerých hmotných objektech, přičemž v každé částici hmoty jsou současně přítomny všechny čtyři živly, z nichž některé převládají. Magie živlů však dokáže vysvětlit svými čtyřmi elementy nejrůznější lidské vlastnosti. Emoce souvisí s živlem Vody, rozvážnost se Zemí a horečná aktivita s působením Ohně. Proto například na emotivních kouzlech, které by měly působit pomalu, se podílí elementy Vody a Země, kouzlo lásky, které má působit na emoce, si vyžaduje spolupráci Vody a přidáním trochy vášně - Ohně, elementem komunikace je síla Vzduchu. Vše chápejme jako symboly.


Chcete-li začít s praktikováním magie živlů, musíte o harmonii s živly začít usilovat ve svém nitru. Dříve než začnete pracovat s kterýmkoli elementem, musíte s ním dosáhnout úplného souznění a takto postupovat se všemi elementy. Jakmile dospějete k harmonii, je pro vás magická práce snadná. Jednoduše s živly rozmlouváte a žádáte je, aby vám pomohly dosáhnout cílů, o které usilujete.


Použitím svíčky při magických praktikách posílíte živel Ohně, naopak použitím kadidla znásobíte živel Vzduchu. Motlitba u břehu řeky posílí element Vody a hlína zase Zemi.

Některé směry věří v typické zástupce jednotlivých živlů. Podzemní skřítci zastupují živelné síly Země, mořské panny, víly a rusalky Vodu, salamandři Oheň a Vzduch jiné spirituální bytosti.

Jak začít s učením? Začněte s pěstováním rostlin, stačí v truhlíku na okně. Ovlivňujte jejich růst, hovořte s nimi, soustřeďte se na ně a po čase ucítíte, že vám květiny odpovídají. Tímto rozvíjíte živel Země. Budete-li vytrvalí, podaří se vám to, chce to ale trénovat týdny, měsíce. Zvládnutí všech živlů potrvá ještě déle a věřte, že odradí každého, kdo není o svém cíli pevně přesvědčen.

Vyvolání živlů

18. ledna 2008 v 18:58 Živly

Oheň

Volám tě ohni
Volám tě zas,
Přijdi k tomuto kouzlu
Přijdi mezi nás!

Odvolání

Děkuji ti Ohni,
Půjčil jsi nám svou moc
Odejdi nyní v míru
Zůstává tu s námi jen hvězdná noc!

Voda

Volám tě vodo
Volám tě zas,
Přijdi k tomuto kouzlu
Přijdi mezi nás!

Odvolání

Děkuji ti vodo,
Půjčila jsi nám svou moc
Odejdi nyní v míru
Zůstává tu s námi jen hvězdná noc!

Země

Volám tě země
Volám tě zas,
Přijdi k tomuto kouzlu
Přijdi mezi nás!

Odvolání

Děkuji ti země,
Půjčil jsi nám svou moc
Odejdi nyní v míru
Zůstává tu s námi jen hvězdná noc!

Vzduch

Volám tě vzduchu
Volám tě zas,
Přijdi k tomuto kouzlu
Přijdi mezi nás!

Odvolání

Děkuji ti vzduchu,
Půjčil jsi nám svou moc
Odejdi nyní v míru
Zůstává tu s námi jen hvězdná noc!


Podpisy upírů

17. ledna 2008 v 22:52 Upíři


Louis a Claudie

17. ledna 2008 v 18:00 Upíři